Latest PostsTo juz lato, coraz dluzszy dzien i piekne swiatlo o cieplych barwach - doskonaly powod by pojsc na sesje fotograficzna. Przed Wami piekna Kasia w kwiatach i w brzozach otulonych cieplymi promykami slonca.

This is summer, longer day and gorgeous, warm light - perfect reason to take a photo shoot. Meet beautiful Kasia in flowers and birch woods cover by warm glimmers.


 Dzieciaki miały zły dzień na sesję, ale za to złapałam je na słodkościach! Czasem dzieci po prostu nie lubią aparatu i mają ochotę na coś pysznego...

Kids had a bad day for photo session, but i caught them on sweets! Sometimes kids just don't like camera and want something delicious...

 Agnieszka dostała sesję rodzinną od swoich koleżanek w prezencie urodzinowym. Na zdjęcia wybraliśmy dwa parki w Rzeszowie.  Jak widać była niezła radość ze zrywania i wąchania kwiatków, a nie jeden gołąbek prawie został schwytany! 

Agnieszka get the family photo session from her friends in birthday present. For shoots we choose two parcs in Rzeszów. As u see was a hudge joy to picking and smeling flowers, some of the pigeons was almost catched! 
 Nasza kolejna trasa : Kutaisi - Mestia. Wyprawa zajęła cały dzień, a po drodze zahaczyliśmy o kanion Okatse, który przepłyneliśmy pontonem. Głównym celem podróży do Mestii mimo ciężkiej, dziurawej i krętej drogi był lodowiec Chalaadi, który widzicie na powyższym zdjęciu. Cała wędrówka trwała z 2-3h. Wieżyczki, które zobaczycie niżej - to średniowieczne baszty, które służyły Swanom za warownie i dom (na jedną z nich wyszlismy i zrobiłam parę zdjęć m. in. też te kości!). Piękne, malownicze góry, bieda i... krowy wszędzie jak w całej Gruzji. 

Our next day trip was Kutaisi - Mestia. Trip took all day, on the way we saw Okatse canion, which we saw from pontoon. The main goal of trip to Mestia even hard, full of holes and spiral road was Chalaadi Glacier, which u see above. All hike took around 2-3 hours. Towers on pictures below  - are medieval bastiles, which was home and fortress for Svanetia people in the same time (we hike on the roof of one of them and I took some pictures btw. these bones are from there!). Beautiful, scenic mountains, poverty and... cows everywhere like in all Georgia. Trzeci dzień w podróży. Wynajmujemy autko i ciśniemy! Wpiszcie sobie w Google "Monastery" i zobaczycie, że jest ich strasznie dużo, dlatego my wybraliśmy dosłownie tylko parę tych punkcików, żeby zdążyć zobaczyć też inne atrakcje. Poniżej nasza jednodniowa traska dodając jeszcze jeden Klasztor w Kutaisi. Samo miasto szczerze mówiąc nieciekawe, byliśmy też strasznie późno, ale zjedliśmy lokalne żarcie w fajnej gruzińskiej knajpie! Warto było przyjechać na pyszne Chaczapuri czy Lobiani.

Third day in a trtip. We're renting a car and let's go! Write in Google "Monastery" and see, that it's so many of them, that's why we chose just few on these points, to see also other atractions. Below our one day trip road adding also one more Monastery in Kutaisi. To be honest city is not interesting, we were also late a little bit, but we ate local food in nice georgian restaurant! It was worth it to come for delicious Chaczpuri or Lobiani.   

[PL] Co nas sprowadziło do Gruzji? Przede wszystkim to, że było to miejsce gdzie jeszcze nas nie było (nie, było ciężko tak znaleźć, chociaż Luke był prawie wszędzie...), finanse (porównując podróż do miejsca gdzie jest euro:), góry i morze (trzeba było dogodzić obojgu). Zdjęcie główne to widok stolicy z Shavnabada Monastery (dobry wycisk dał nam spacer na samą górę). Jest trochę współczesnej architektury - jak ten duży robak, którego widzicie (btw nie używany kompletnie) i szklany most. Gwar, gorąco, klaksony wszędzie bez powodu - ma to swój urok. Po dwóch dniach w mieście w turystycznych miejscówkach i tych niekoniecznie udaliśmy się w dalsze rejony Gruzji.
[ENG] What brought us to Georga? Specially this, that it was a place where we weren't yet (it wasn't find so hard, even Luke was almost everywhere...), finances (compare travel to place where you have euro:), mountains and sea (we had to maake happy both of us). Main picture is a view of capital from Shavnabada Monastery (walk on top is a good work out). There is some modern architecture - like this big worm, which u see (btw is not using at all) and glass bridge. Chatter, warm, horns everywhere and without reason - is it kind of charm. After two days in a city in touristic and not places we're going to farder places of Georgia.[pl] I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE.... Poznajcie Asię i Filipa - młodą parę z Wrocławia. Wesele odbyło się w tym uroczym miejscu, niedaleko czeskiej granicy! Było pięknie, uśmiechy na twarzach, niesamowite wnętrza i zabawa całą noc!
[eng] APPY EVER AFTER... Meet Asia & Filip - the happy couple from Wrocław. Party was in this lovely place, near to Czech Republic's border! Was beautiful, smiles of faces, amazing interiors and fun all night long!


[ENG] The Greenwood Family - meet Luke, Ania, Daniel & Sara. The missionary multi culti family - English-Brasilian-Polish mix! This family lives in Wrocław 2 years now. Last time they're celebrating Sara's 1st birthday in April. For this event we made lovely pictures together and of course with The Princess of the day :)
[PL] Rodzinka Greenwood - poznajcie Luka, Anię, Daniela i Sarę. Multi culti rodzinka misjonarzy - Anielsko - Brazylijsko - Polski mix! Mieszkają we Wrocławiu już dwa lata. Ostatnio świętowali pierwsze urodziny Sary w kwietniu. Na tę okazję stworzyliśmy śliczne zdjęcia razem i oczywiście z Księżniczką tego szczególnego dnia. :)


 [pl] Kuźnia Skarbów jest autorem tych pięknych ręcznie kutych detali prosto z Sanockiej ziemi! Wnętrza, które zobaczycie na zdjęciach należą do szczęśliwej rodzinki z Wrocławia! Gorąco polecam korzystania z usług i zapełnienia wnętrz tymi oryginalnymi smakami sztuki!.
[eng] Kuźnia Skarbów is an author of these beautiful handmade detals from Sanok! The owners of these interiors is happy family from Wrocław. I encourage You all to order some of this taste of art!
[pl] Magda i Grzesiek - królewska para to i królewska sesja! Na zdjęcia ślubne wybraliśmy się pod Warszawę, gdzie mieszkają. Znaleźliśmy śliczny park z ciekawą architekturą, na nasze szczęście były pustki i para mogła czuć się swobodniej bez tłumiu gapiów. Było dość zimno jak na listopad, chociaż bez śniegu. Podziękowania dla zakochany za poświęcenie! Przed Wami romantyczna sesja ślubna :)
[eng] Magda & Grzesiek - royal couple so royal photo session ( Their surname is KING)! Fo wedding session we went close to Warsaw, where they live. We found pretty parc with interesting architecture, fortunately there was no people so my coupe could feel no stress without gaping crowd. It was pretty cold, even  without snow. Thanks for them for sacrifice! Enjoy romantic wedding photosession :)

[ENG] New place on map of Wrocław! Making Place Wrocław - a place where you can come and use the facilities to create and attend workshops to inspire and learn how to create. 
Few pictures from opening weekend - concert my two favourite bands Karlla and Follow Rivers.
[PL] Nowe miejsce na mapie Wrocławia! Making Place Wrocław - miejsce gdzie możesz przyjść i użyć sprzętu by tworzyć, brać udział w warsztatach aby inspirować i uczyć się jak tworzyć. Kilka zdjęć z otwarcia moich ulubionych - Karlla i Follow Rivers. 


[ENG] Meet Wehr family from Kansas City! Katie, Mark, Josie and Phin. This December during time in States i had opportunity for real Christmas photo session with great models! Look how they love eatch other! One more time jingle bells jingle bells...
[PL] Poznajcie rodzinkę Wehr z Kansas City! Katie, Mark, Josie i Phin. Tego grudnia podczas czasu w Stanach miałam czas na prawdziwą świąteczną sesję zdjęciową ze świetnymi modelami! Patrzcie jak się kochają! Jeszcze raz - dzwonią dzwonki lalala...