No Longer Music + Kolah / Szczecin, PL

By | 5/02/2016 01:41:00 PM Leave a Comment
[ENG] First day with NLM tour! Big challenge for me - photos + videos, but i like it! I remember like in 2012 we organised concert in Rzeszów at Bulwary... i thought - would be great to go someday in this tour, take photos or videos. God is good, cuz He's giving desire and fulfilment! :) Szczecin - nice city, we saw of course Philharmony (unfortunetly only outside, cuz everything is closed at !st of May). Waiting for more!

[PL] Pierwszy dzień z NLM na trasie! Duże wyzwanie przede mną - zdjęcia + video, ale przecież to lubię! Pamiętaj jak w 2012 zorganizowaliśmy koncert na Bulwarach w Rzeszowie... pomyślałam sobie - super byłoby pojechać kiedyś w taką trasę, robić zdj czy filmy. Bóg jest dobry, bo daje pragnienie i spełnienie! :) Szczecin - fajne miasto, Filharmonia zaliczona (niestety tylko z zewnątrz, bo wszystko zamknięte w 1 maja). Czekam na więcej!
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: