Carnaval Sztukmistrzów, LUBLIN

By | 8/03/2016 03:16:00 AM Leave a Comment„Karnawał (…) narusza roszczenia oficjalnej kultury do autorytetu, do stabilności, trzeźwości, nieodmienności i nieśmiertelności”

(R. Schechner, Przyszłość rytuału)
ISTOTĄ Carnavalu JEST ZABAWA. Zabawie od zawsze towarzyszy sztuka ludyczna. Poprzez jej aktualne przejawy – nowy cyrk i buskerstwo – otworzymy czas wspólnego święta.
KARNAWAŁ to okres, kiedy zwyczajowe prawa codzienności ulegają zawieszeniu, a cały społeczny i kulturowy porządek ulega wywróceniu. Tak jak kuglarz (czy też artysta) jest synonimem odmieńca, cudaka i wyrzutka, tak czas karnawału jest synonimem czasu święta, zniesienia praw, obowiązków, norm.
Karnawał jest czasem niszczenia, chaosu, śmierci, ale także czasem odnowy, oczyszczenia, narodzin, jest czasem głupców, artystów i kuglarzy. Karnawał jest świętem życia samego w sobie. Jest esencją życia, jego najbardziej witalnym objawem…
Namioty eksplodują teatrem nowego cyrku. Objawią świat, w którym sztuka staje się jednością a bariery i podziały na teatr, cyrk, żonglerkę, taniec czy muzykę przestają istnieć w obrazie artystów totalnych. Ulice spłyną strachem, podnieceniem i śmiechem z naszej codziennej spętanej kultury. To wszystko za sprawą buskerów z całym antruażem im właściwym. Będzie śmieszno i straszno, w sercu ckliwie, a w głowie czasem niewygodnie.
Niebo po raz kolejny opanują nie anioły, czy gołębie, a highlinerzy, którzy przysłonią słońce blaskiem umiejętności i brawurą swoich kroków.

[ENG]
The essence of the Carnaval is FUN.  Fun has always been accompanied by ludic art. Through its new forms – new circus and busking we will begin a time of shared celebration.
Carnaval is a time when  everyday laws are suspended and the entire customary social and cultural order is turned upside down. Just as a juggler (or artist) is synonymous to a misfit, a freak and an outcast, so is the Carnival synonymous to a time of celebration, abolishment of laws, duties and norms.
The Carnaval is a time of destruction, chaos, death but also  restoration, revival, birth; it is a time of fools, artists and jugglers who announce the coming of new life.  The Carnaval is the celebration of life itself. It is the essence of life, its most vital sign.
The tents explode with the power of new circus performances. They show a world in which art becomes one and in which barriers and divisions into theatre, juggling, dance or music cease to exist. The streets will cower in fear, brim with excitement and laughter at our everyday shackled reality. All this is caused by buskers and their entourage. It will be funny and scary, a little sentimental at heart but in the mind – a little uncomfortable.
The sky will be once more ruled not by angels or pigeons but by highliners who will  hide the sun with the brilliance of their skill and audacity of their steps.


Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: